Transfer technologii

Mając wysoką świadomość zagadnień związanych z transferem i komercjalizacją technologii, dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania stały się stabilnym pomostem łączącym aktywność świata nauki i świata biznesu. Na proces transferu technologii składają się uporządkowane i kompleksowe działania:

  • nawiązanie roboczego kontaktu z przedsiębiorstwem i przeprowadzenie audytu technologicznego;
  • identyfikacja technologii (zakresu badań) spełniających oczekiwania przedsiębiorstwa;
  • znalezienie partnerów do realizacji przedsięwzięcia polegającego na transferze technologii (programie badawczym);
  • doradztwo w zakresie różnych aspektów procesu transferu technologii (programu badawczego);
  • wspomaganie negocjacji umowy transferu technologii (współpracy badawczej).

Powyższe komercyjne działania w zakresie transferu technologii są zbieżne z misją statutową Instytutu, obejmującą w szczególności:

  • współpracę z wytwórcami filmów, szkołami filmowymi, stacjami telewizyjnymi, producentami sprzętu oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
  • popularyzację technologii 3D/4K/1000 fps;
  • propagowanie i wspieranie standardów DCI (Digital Cinema Initiatives);
  • wspieranie szkół filmowych oraz niezależnych wytwórców treści filmowych.

Oferujemy produkty CinemaVision do badań i prac rozwojowych.