Predykcyjny i adaptacyjny system METERNET-EnMS do zintegrowanej kontroli parametrów środowiskowych oraz zużycia energii procesów przemysłowych i biznesowych (PA)

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych oraz testów w warunkach rzeczywistych, których wynikiem będzie INTELIGENTNY STEROWNIK z MODUŁOWYM SENSOREM oraz INTELIGENTNY KONTROLER – tworzących uniwersalny, adaptacyjny i predykcyjny System Zarządzania Energią METERNET-EnMS (ang. Energy Management System), odpowiadający na popyt wymagającego rynku systemów sterowania przemysłowego i biznesowego.

Cel projektu zostanie osiągnięty, kiedy Wnioskodawca uzyska efekt innowacji procesowej i produktowej, a nowy co najmniej w skali polskiego rynku i rynków zagranicznych sterownik oraz kontroler, staną się podstawowymi elementami zdywersyfikowanej komercyjnej oferty produktowo-usługowej METERNET, mającej wieloletnich klientów w różnych branżach przemysłu.

Po przeprowadzeniu zaplanowanych prac rozwojowych oraz testów w warunkach rzeczywistych, istotą innowacyjności rozwiązań będą predykcyjne i adaptacyjne algorytmy zaimplementowane w oprogramowaniu sterownika i kontrolera, udostępniających użytkownikom m.in. funkcjonalności:

  • dotyczących analizy i kontroli wskaźników wyniku energetycznego (WWE) opartych na adaptacyjnych modelach z zestawami wzorcowych WWE dla popularnych i biznesowo uzasadnionych zastosowań, zgodnych m.in. z normami w seriach ISO 50000 i EN16798,
  • kontroli parametrów komfortu środowiskowego wymaganych m.in. w normach ISO 7726, ISO 7730,
  • automatyzujące audyty i przeglądy energetyczne,
  • wspierające systemy automatyzacji i sterowania budynku BACS (Building Automation and Control System, ISO 16484).

Wnioskodawca zrealizuje cel biznesowy zdobywając przewagę konkurencyjną, dzięki cechom nowego systemu Meternet-EnMS, zapewniającymi:

  • automatyzację oraz interoperacyjność zintegrowanej kontroli komfortu środowiskowego oraz efektywności energetycznej procesu/obiektu,
  • autonomiczność, gwarantującą systemowi kontroli pełną funkcjonalność, bez zewnętrznej infrastruktury serwerowej bądź usług działających w chmurze.

Numer umowy o dofinansowanie:
POIR.01.01.01-00-0188/21-00 z dnia 30.11.2022 r.
Wartość Projektu ogółem: 2 261 829,41 PLN
Kwota dofinansowania: 1 924 916,47 PLN
Okres realizacji Projektu: 01.10.2021 r. – 31.12.2023 r.

Link do strony projektuwww.projekty.stipendium.pl