Rejestracja Obrazu Stereoskopowego (ROS3D)

Badania przemysłowe metod analizy obrazu stereoskopowego, zintegrowane z pracami rozwojowymi w zakresie osprzętu filmowego oraz algorytmów i narzędzi informatycznych automatyzujących rejestrację obrazu 3D, udowodnią poprawność przyjętych założeń tworzenia nowych produktów dzięki wytworzonym demonstratorom i przeprowadzonym testom w warunkach rzeczywistych.

Powstał nowy System automatyzacji rejestracji obrazu stereoskopowego 3D oparty o polskie know-how i konkurencyjny co najmniej w skali światowej, odpowiadający na popyt dynamicznie rozwijającego się rynku filmowych produktów 3D w standardzie 4K.

Wnioskodawca z powodzeniem komercjalizuje wyniki Projektu, dzięki uzyskaniu wysokiej jakości nowego systemu oraz kompleksowości filmowych usług operatorskich (opartych na rygorach innowacyjnego procesu), wspartych zaawansowanymi usługami doradczymi i technicznymi.

Zapraszamy do serwisu projektu (aktualności, informacje o projekcie i zamówieniach).

Konsorcjum naukowe
Rozpoczęcie realizacji

Instytut Nauki i Techniki Stipendium od 1 grudnia 2013 roku realizował zadania w ramach pilotażowego konkursu Demonstrator+ zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wniosek Rejestracja obrazu stereoskopowego, otrzymał drugą lokatę z 41 wybranych projektów.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 9,7 mln zł.
Wartość projektu z uwzględnieniem wkładu przedsiębiorców wynosi ponad 11,5 mln zł.

Wyniki konkursu ogłoszono 14 października 2013 roku. Ze 140 wniosków na kwotę ponad 2,7 mld PLN złożonych w ramach konkursu eksperci NCBiR wybrali 41 projektów, a przyznane im dofinansowanie wynosi ponad 430 mln zł.

Zakończenie realizacji

Realizacja projektu zakończyła się zgodnie z planem 31 marca 2016 roku.