Komercjalizacja METERNET-EnMS

Wprowadziliśmy do sprzedaży innowacyjne produkty – efekty zrealizowanych prac rozwojowych w projekcie pt. Predykcyjny i adaptacyjny system METERNET-EnMS do zintegrowanej kontroli parametrów środowiskowych oraz zużycia energii procesów przemysłowych i biznesowych (PA).

Stanowimy konsorcjum biznesowo-technologiczne, którego misją jest ciągły rozwój systemu zarządzania energią METERNET-EnMS w oparciu o adaptacyjne i predykcyjne algorytmy oraz kompleksowy i wieloletni pomiar parametrów. Korzystamy z wiedzy fachowej współpracujących z nami ekspertów w dziedzinie analizy danych oraz w zagadnieniach efektywności energetycznej budynków oraz procesów przemysłowych i biznesowych.
Wykorzystujemy doświadczenie zdobyte dzięki przeprowadzeniu wielu projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej, które transformowały procesy do standardów Przemysłu 4.0, a budynki przekształciły w wydajne biznesowo aktywa, działające w sposób bardziej oszczędny i zrównoważony.

METERNET-EnMS — perspektywa produktu

Oferujemy wdrożenie platformy METERNET-EnMS — niezależnego i samowystarczalnego systemu zarządzania energią i komfortem środowiskowym w obiektach. System obejmuje oprogramowanie i moduły współpracujące z inteligentnymi sterownikami do kontroli parametrów i wskaźników środowiskowych.
Istotą innowacyjności platformy są zaimplementowane predykcyjne i adaptacyjne algorytmy umożliwiające analizę i kontrolę wskaźników wyniku energetycznego w oparciu o modele z zestawami wzorcowych wskaźników dla popularnych i biznesowo uzasadnionych zastosowań zgodnie z obowiązującymi normami. System automatyzuje kontrolę parametrów środowiskowych w budynkach, automatyzuje audyty i przeglądy energetyczne i wspierające systemy budynkowe BACS.

Jeśli są Państwo zainteresowani produktem, prosimy o kontakt.