Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska

Projekt zakłada stworzenie platformy umożliwiającej obywatelom dostęp przez Internet do usług publicznych. Realizacja umożliwi spełnienie celu głównego Działania 2.1.1 Poddziałania 2.1.1 E usługi publiczne – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020., którym jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na terenie województwa dolnośląskiego oraz poprawę wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców. Okres realizacji Projektu to 01.12.2016-30.06.2018 r.

W ramach realizacji Projektu ogłaszamy otwarty nabór na specjalistów IT do realizacji założeń Projektu (Opracowanie katalogu e-usług publicznych platformy PEUPDS oraz rozwój e-usług w tym prace B+R). Aplikacje prosimy przesyłać na adres info@stipendium.pl.
Ogłoszenie przetargu