Laboratorium 3D/4K/1000 fps

Dysponujemy aparaturą badawczą oraz infrastrukturą techniczną umożliwiającą przeprowadzenie zadań zleconych lub wspólnych projektów obejmujących:

  • badania podstawowe, stosowane, przemysłowe, przedkonkurencyjne,
  • prace rozwojowe,
  • prototypy.

Mając na uwadze zwiększanie konkurencyjności instytucji w dynamicznie zmieniających się czynnikach otoczenia zewnętrznego jak i wewnętrznego stawiamy na ciągły rozwój.

Nasze laboratorium realizuje:

  • badania podstawowe podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce;
  • badania stosowane podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy ukierunkowanej na zastosowanie w praktyce;
  • badania przemysłowe (planowane) mające na celu pozyskanie wiedzy, która może być przydatna do opracowania nowych albo znaczącego udoskonalenia istniejących produktów, procesów lub usług;
  • badania przedkonkurencyjne obejmujące przekształcanie wyników badań przemysłowych w projekty nowych, zmodyfikowanych produktów, łącznie z prototypem nieprzydatnym komercyjnie;
  • prace rozwojowe wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub istniejących materiałów, wyrobów, usług itd.;
  • wykonanie i testowanie prototypu.

Prace badawczo-rozwojowe mają na celu wprowadzenie opracowanego rozwiązania technologicznego, technicznego lub prototypu do praktyki biznesowej dzięki skutecznej komercjalizacji.

Uczestniczymy w projektach rozwijających produkty CinemaVision.