Akademia IT

Akademia IT dla branży filmowej
Instytut Nauki i Techniki Stipendium wspólnie z Instytutem Informatyki i Zarządzania uruchamia edycję Akademii IT dla specjalistów branży filmowej.
Dzięki nawiązaniu współpracy z IIZ, program akademii został wzbogacony o nowe zagadnienia związane z prowadzeniem biura projektów IT oraz rosnącym zapotrzebowaniem na zdjęcia z powietrza z wykorzystaniem dronów.
W pierwszym etapie studiów omówione zostaną podstawy języka programowania Python. Następnie wiedza zostanie poszerzona ze szczególnym uwzględnieniem aspektów specyficznych dla branży filmowej. Omówiony zostanie także język Lua.
Studenci zostaną zapoznani z profesjonalnym sprzętem filmowym, a także będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z prowadzenia projektów metodykami zwinnymi, bezpieczeństwa informacji czy kompresji obrazu.
Szczegółowy program znajduje się w zakładce Program Akademii.
W toku Akademii planowana jest wizyta na co najmniej jednym rzeczywistym planie filmowym.

Aktualnie trwa nabór na edycję Akademii, która rozpocznie się w październiku 2020.
Program Akademii:
L.p Tytuł zajęć L. godz. Rodzaj zajęć Zaliczenie Prowadzący
1 Podstawy programowania w języku Python 6 Wykład Test dr inż. Jakub Chłapiński
2 Podstawy programowania w języku Python 18 Warsztat Projekt dr inż. Jakub Chłapiński
3 Język Python kurs rozszerzony 4 Wykład Test dr inż. Jakub Chłapiński
4 Język Python kurs rozszerzony 12 Warsztat Projekt dr inż. Jakub Chłapiński
5 Wykorzystanie języka Python w oprogramowaniu Nuke the Foundry 4 Wykład Test mgr Miłosz Cieślikowski-Ryczko/ dr inż. Jakub Chłapiński
6 Wykorzystanie języka Python w oprogramowaniu Nuke the Foundry 12 Warsztat Projekt mgr Miłosz Cieślikowski-Ryczko/
dr inż. Jakub Chłapiński
7 Wykorzystanie narzędzi Git, GitHub, GitLab w wersjonowaniu oprogramowania 4 Wykład Test mgr inż. Tomasz Krym
8 Wykorzystanie narzędzi Git, GitHub, GitLab w wersjonowaniu oprogramowania 12 Warsztat Projekt mgr inż. Tomasz Krym
9 Systemy zarządzania kolorem 8 Warsztat Projekt mgr Miłosz Cieślikowski-Ryczko
10 Obsługa kamery RED 6 Warsztat Projekt mgr inż. Przemysław Sztoch/ Jarosław Świerczyński
11 Obsługa kamery Phantom Flex 6 Warsztat Projekt mgr inż. Przemysław Sztoch/ Jarosław Świerczyński
12 Wprowadzenie do zwinnego podejścia w zarządzaniu projektami informatycznymi z wykorzystaniem narzędzi Agile 4 Wykład Test mgr Jakub Wawrzyniak/
mgr inż. Tomasz Krym
13 Wprowadzenie do zwinnego podejścia w zarządzaniu projektami informatycznymi z wykorzystaniem narzędzi Agile 4 Warsztat Projekt mgr Jakub Wawrzyniak/
mgr inż. Tomasz Krym
14 Biuro projektu - organizacja i prowadzenie elektronicznej oraz papierowej dokumentacji projektu (w tym projektów B+R) 2 Wykład Test mgr Daria Konieczna/ mgr Alicja Olczyk
15 Rozliczanie projektów (w tym projektów B+R) – raportowanie, kontrola, zamykanie projektu 2 Wykład Test mgr Daria Konieczna/ mgr Alicja Olczyk
16 Otwarty format FountainCV dla scenariuszy filmowych 8 Wykład Test mgr Jakub Wawrzyniak/
mgr Wacław Mikłaszewski
17 Planowanie ujęć stereoskopowych 4 Wykład Test mgr Wacław Mikłaszewski
18 Planowanie ujęć stereoskopowych 4 Warsztat Projekt mgr Wacław Mikłaszewski
19 Język skryptowy Lua 8 Wykład Test mgr inż. Przemysław Sztoch
20 Metody kompresji obrazu i ich optymalizacja 6 Wykład Test mgr inż. Przemysław Sztoch/
mgr Miłosz Cieślikowski-Ryczko
21 Metody kompresji obrazu i ich optymalizacja 6 Warsztat Projekt mgr inż. Przemysław Sztoch/
mgr Miłosz Cieślikowski-Ryczko
22 Podstawy prawa dot. bezzałogowych statków powietrznych 2 Wykład Test mgr Daria Konieczna
23 Planowanie zdjęć z wykorzystaniem dronów 4 Warsztat Test mgr Daria Konieczna
24 Wprowadzenie do PKI 8 Wykład Test mgr inż. Michał Drozd/
mgr inż. Przemysław Sztoch
  Suma 154      

Realizacja kursu:
Dwuletni kurs podzielony jest na 4 semestry. W czwartym semestrze słuchacze zrealizują projekt zaliczeniowy pod opieką wykładowców.
W każdym z semestrów planowane są 4 dwudniowe zjazdy (po ok.6 godzin), odbywające się w weekendy. Szczegółowy harmonogram dostępny będzie przed rozpoczęciem Akademii.
Zajęcia warsztatowe prowadzone są na specjalistycznym sprzęcie filmowym oraz profesjonalnej salce komputerowej.
Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauki i Techniki Stipendium, ul. Pabianicka 159/161, Łódź.
Kierownik:
Jakub Wawrzyniak – Prezes Zarządu Instytutu Nauki i Techniki Stipendium, posiada doświadczenie w zarządzaniu kilkunastoma projektami IT (na łączną kwotę ponad 100 mln PLN) w oparciu o metodykę PRINCE2 i metodyki zwinne (AgilePM), brał udział w zespołach naukowo-badawczych (R&D); uczestnik, wykładowca i prowadzący konferencji krajowych i międzynarodowych. Wykształcenie: Uniwersytet Łódzki oraz Politechnika Warszawska
Zgłoszenia:
W celu zgłoszenia należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: info@stipendium.pl z dopiskiem Akademia IT dla branży filmowej.
Akademia IT - formularz zgłoszeniowy
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.