Zakończenie Projektu RIG

Realizacja Projektu RIG trwała od 1 stycznia 2014 roku i zakończyła się zgodnie z planem 30 września 2015 roku - po 21 miesiącach. Harmonogram prac badawczo-rozwojowych podzielonony był na 2 etapy:

  • 1 etap (16 miesięcy) od 2014.01.01 do 2015.04.30,
  • 2 etap (5 miesięcy) od 2015.05.01 do 2015.09.30.

Uroczyste zakończenie Projektu - konferencja naukowo-techniczna podsumowująca Projekt „Osprzęt i oprogramowanie automatyzujące proces filmowania obrazu 3D”, odbyła się dniach 29−30 września 2015 r. w Kino-Teatrze TOMI (Pabianice) oraz siedzibie Lidera Projektu - FINN (Łódź).

Pierwszego dnia zorganizowano prezentację wyników Projektu m.in.: projekcję filmów naukowych, informacyjno-promocyjnych, instruktażowych oraz odcinków seriali historycznych i filmu pełnometrażowego. Odbyły się również panele dyskusyjne nt. technologii 3D/4K, systemu CinemaVision oraz nowoczesnej techniki produkcji filmów.

Drugi dzień konferencji poświęcono podsumowaniu Projektu RIG w gronie kadry naukowo-badawczej Projektu.
Filmy z wynikami Projektu przedstawiające raporty obejmujące wyniki badań prac przemysłowych i rozwojowych uzyskanych w Projekcie dostępne są na portalu RIG, w zakładce Filmy z wynikami Projektu.