Rozpoczęcie Projektu SWP

W dniu 01.10.2015 rozpoczęła się realizacja Projektu „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści".

Celem Projektu jest opracowanie prototypów nowego Systemu Bezpiecznej Długoterminowej Archiwizacji i Inteligentnego Dostępu do treści (systemu BDAID) oraz nowego Modelu Procesu Wytwarzania Filmu, powstałych i równolegle wytestowanych w wyniku zaplanowanych prac rozwojowych. Nowy system integruje działanie produktów CinemaVision, których Instytut Nauki i Techniki STIPENDIUM jest współproducentem.

Produkty pochodzą z projektów badawczych ROS3D oraz RIG, realizowanych z udziałem Wnioskodawcy w programach Demonstrator+ oraz Hi-Tech.
Przedmiotowe prace rozwojowe wykorzystują również wyniki badań przemysłowych metod analizy, konwersji i rejestracji obrazu oraz procesu filmowania z wymienionych projektów B + R.

Komercjalizacja wyników Projektu będzie wynikać z wszechstronności nowego systemu BDAID i efektywnościnowego Modelu Procesu Wytwarzania Filmu oraz uzyskania wysokich i kompleksowych umiejętności niezbędnych do pełnienia roli producenta/koproducenta.

Projekt pt. System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0097/15-00 (z dn. 24.11.2015 r.) realizowany jest w ramach Działania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czas realizacji Projektu wynosi 63 miesiące – od 2015.10.01 do 2020.12.31.