Rozpoczęcie Projektu Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska

1 listopada 2016 r. rozpoczęła się realizacja projektu "Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska" (PEUP). Beneficjenci (konsorcjum) to Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Fundacja Informatyki i Zarządzania oraz Instytut Nauki i Techniki Stipendium.
Projekt zakłada stworzenie platformy umożliwiającej obywatelom dostęp przez Internet do usług publicznych. Realizacja umożliwi spełnienie celu głównego Działania 2.1.1 Poddziałania 2.1.1 E usługi publiczne - konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, którym jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na terenie województwa dolnośląskiego oraz poprawę wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.
Planowane zakończenie realizacji projektu to 30.06.2018 r.
www.dot.org.pl