Projekt ROS3D zakończony z sukcesem

Zakończył się z powodzeniem Projekt "Rejestracja Obrazu Stereoskopowego" - ROS3D .
Projekt realizowany był w ramach pilotażowego konkursu Demonstrator+ zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego Beneficjentem był Instytut Nauki i Techniki.
Celem Proejktu było stworzenie nowego Systemu automatyzacji rejestracji obrazu stereoskopowego 3D opartego o polskie know-how i konkurencyjnego w skali światowej, odpowiadającego na popyt dynamicznie rozwijającego się rynku filmowych produktów 3D w standardzie 4K.
Zakończona powodzeniem komercjalizacja wyników Projektu wynika z uzyskania wysokiej jakości osprzętu filmowego, algorytmów i aplikacji narzędziowych do stereoskopowego osprzętu filmowego oraz kompleksowości filmowych usług operatorskich (opartych na rygorach innowacyjnego procesu), wspartych zaawansowanymi usługami doradczymi i technicznymi. Komercjalizację wyników Projektu prezentujemy na stronach o produktach CinemaVision.
Realizacja Projektu trwała 28 miesięcy – od 2013.12.01 do 2016.03.31.
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 9,7 mln zł.
Wartość projektu z uwzględnieniem wkładu przedsiębiorców wynosiła ponad 11,5 mln zł.