Aktualności

 • Rozpoczęcie Projektu Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska

  1 listopada 2016 r. rozpoczęła się realizacja projektu "Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska" (PEUP). Beneficjenci (konsorcjum) to Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Fundacja Informatyki i Zarządzania oraz Instytut Nauki i Techniki Stipendium. Projekt zakłada stworzenie platformy...

 • Projekt ROS3D zakończony z sukcesem

  Zakończył się z powodzeniem Projekt "Rejestracja Obrazu Stereoskopowego" - ROS3D . Projekt realizowany był w ramach pilotażowego konkursu Demonstrator+ zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego Beneficjentem był Instytut Nauki i Techniki. Celem Proejktu było stworzenie...

 • Konferencja podsumowująca Projekt "Rejestracja obrazu stereoskopowego" - ROS3D

  W dniach 07-08 grudnia 2015 r. odbyła się konferencja podsumowująca Projekt ROS3D, podczas której  prezentowane zostały osiągnięcia i produkty. Pierwszy dzień konferencji podsumowującej Projekt ROS3D odbył się w nowoczesnych budynkach Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczanskiej 221/223:...

 • Rozpoczęcie Projektu SWP

  W dniu 01.10.2015 rozpoczęła się realizacja Projektu „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści". Celem Projektu jest opracowanie prototypów...

 • Zakończenie Projektu RIG

  Realizacja Projektu RIG trwała od 1 stycznia 2014 roku i zakończyła się zgodnie z planem 30 września 2015 roku - po 21 miesiącach. Harmonogram prac badawczo-rozwojowych podzielonony był na 2 etapy: 1 etap (16 miesięcy) od 2014.01.01 do 2015.04.30, 2 etap (5 miesięcy) od 2015.05.01 do...

 • Stipendium w Pakcie dla Horyzontu 2020

  I nstytut Nauki i Techniki Stipendium wraz z innymi uczelniami, instytutami naukowymi i instytutami badawczymi został sygnatariuszem Paktu dla Horyzontu 2020 , którego inicjatorem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. W liście do rektorów i dyrektorów...